Заявление - формулярИзтегли
Заявление - образецИзтегли
СправкаИзтегли
Справка - образецИзтегли
Формуляр за определяне на категорияИзтегли
Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
Анкетна картаИзтегли
Анкетна карта - образецИзтегли
Съгласие за обработване на лични данниИзтегли
Декларация за лица, които не са търговциИзтегли
Видове и категории ЗХР, които се категоризират от кмета на Столична общинаИзтегли
Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обектИзтегли
Заявление за прекратяване на туристически обектИзтегли

ЗаявлениеИзтегли
Заявление - образецИзтегли
СправкаИзтегли
Справка - образецИзтегли
Формуляр за определяне на категорияИзтегли
Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
Анкетна картаИзтегли
Анкетна карта - образецИзтегли
Съгласие за обработване на лични данниИзтегли
Декларация за лица, които не са търговциИзтегли
Видове и категории места за настаняване, които се категоризиратИзтегли
Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обект Изтегли
Заявление за прекатяване на туристически обектИзтегли

ЗаявлениеИзтегли
Заявление от Юридическо лице - образецИзтегли
Заявление от Физическо лице - образецИзтегли
Формуляр за определяне на категорияИзтегли
Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
Анкетна картаИзтегли
Анкетна карта - образецИзтегли
Съгласие за обработване на лични данниИзтегли
Декларация за лица, които не са търговциИзтегли
Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обект Изтегли
Заявление за прекратяване на туристически обектИзтегли

ЗаявлениеИзтегли
Заявление - образецИзтегли
Справка ЗХРИзтегли
Справка ЗХР - образецИзтегли
Справка МНИзтегли
Справка МН - образецИзтегли
Съгласие за обработване на лични данниИзтегли
Декларация за лица, които не са търговциИзтегли

Декларация по чл. 133, ал.3 от Закона за туризмаИзтегли

Заявление - декларацияИзтегли

Справка - декларация - актуализиран формулярИзтегли
Регистър за настанени туристи - ФормулярИзтегли
Декларация за създаване на акаунт за подаване на Справки-декларации по електронен път - ФормулярИзтегли

<span style="color: red;">ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА В СИЛА ОТ 23.12.2016г.</span>Изтегли
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА В СИЛА ОТ 2002г. Изтегли

Декларация за спиране на производство по категоризация, съгласно § 28 от ЗИД на ЗЗИзтегли

Декларация за продължаване на производство по категоризация, независимо от § 28 от от ЗИД на ЗЗИзтегли

Категории на всички видове места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, които се категоризират от кмета на Столична общинаИзтегли