Вх. номер Дата Основание Име, адрес ЕИК Дата на публикуване Решение
1664630.07.2020Непредставен договор за наем със собственика на обекта.Ресторант с адрес: ул. Шипка №1, с вход от ъгъла на ул. Оборище и ул. 15-ти ноември20440731212.10.2020Изтегли
1646527.01.2020Документ за образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на обекта.Снекбар „При братята“ с адрес: бул. „Цар Борис III“ № 19520473486922.07.2020Изтегли
1642509.01.2020Документ за три години стаж в туризма на управителя на обекта. Договор за наем от 15.10.2013 г. вцялост.Ресторант „Бодега“ с адрес: бул. „Цар Освободител“ № 8 А12172106122.07.2020Изтегли
1630511.11.2019Актуален договор за наем. Документ за въвеждане на обекта в експлоатация за ЗХР за заявения адрес.Бистро с адрес: ул. „Филип Кутев“ № 137121837450 22.07.2020Изтегли
1627230.10.2019Договор за наем. Изрично пълномощно в оригиналКафе-аперитив „Пърпъл Муун“ с адрес: ул. „Св. Киприян“ № 6020079519822.07.2020Изтегли
1575719.02.2019Документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическа дейност в обекта. Документ за въвеждане на обекта в експлоатация за заявения обект, съгласно § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗТ.Апартамент за гости с адрес: ул. „Акад. Борис Стефанов“ № 3, вх. Б, ет. 13, ап. № 429, 430, 431, 432, 43312172106122.07.2020Изтегли
1575014.02.2019Документ, удостоверяващ въвеждане на обекта в експлоатация за ЗХРБързо хранене „Нашето кафе“ с адрес: ул. „Дунав“ № 220540530722.07.2020Изтегли
1630912.11.2019Договор за наем между „Пепина Мели“ ЕООД и собственика на обектаКафе-сладкарница на бул.“Черни връх“ № 2320582209026.05.2020Изтегли
1632015.11.2019УВЕ за ЗХР за заявения адресКафене на ул.“Ген.Ал.Суворов“№ 3020443444802.03.2020Изтегли
1626929.10.2019УВЕ за ЗХРРесторант на ул.“Екзарх Стефан“ № 1620303819702.03.2020Изтегли
1615120.09.2019 Д-т за собственост или д-р за наем, УВЕ за ЗХР, д-т за образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и език.квалификация на управителя на обектаБирария на ул.“Цар Симеон“ № 7512110185402.03.2020Изтегли
1612529.09.2019 УВЕ за ЗХР, съгласие на собственика за пренаемане на обектаот „Суерте 2018“ЕООДКафе-аперитив „Суерте“ на ул.“Тодорини кукли“ № 1А20544434902.03.2020Изтегли
1611119.08..2019УВЕ за ЗХР за заявения обектРесторант „Крафт“ на бул.“България“ № 69, обект №№ 3.046 и 3.047, МОЛ „България“20547825502.03.2020Изтегли
1609608.08..2019Д-р за наем м/“НСБ ЕАД и „ГОУ Спедишън“ЕООД, д-р за наем м/ „ГОУ Спедишън“ЕООД и „Медия-Ево“ЕООД с конкретен срок; УВЕ за ЗХР; диплома за средна образ.на управителя на обекта и изрично пълномощно в оригиналКафе-аперитив на ул.“Самоковско шосе“ № 9, Национална гребна база20175099602.03.2020Изтегли

Вх. номер Дата Основание Име, адрес ЕИК Дата на публикуване Решение
1632015.11.2019Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеКафене с адрес: ул. Ген. Александър В. Суворов №3020443444830.11.2020Изтегли
1626428.10.2019Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеКафе-сладкарница с адрес: ул., Проф.д-р Иван Странски № 520568938030.11.2020Изтегли
1611119.08.2019Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеРесторант Крафт с адрес: бул. България №69, обекти №№ 3.046 и 3.04720547825530.11.2020Изтегли
1615120.09.2019Неотстранени непълноти и/или нередовнисти - непредставен д-т за собственост или д-р за наем, д-т за въвеждане на обекта в експл.за ЗХР и д-т за образ.или проф.квалиф., стаж в туризма и език.квалиф.на управителятеля на обекта.Бирария с адрес: ул. Цар Симеон №7512110185412.10.2020Изтегли
164894.02.2020Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеБар-фоайе (лоби бар) с адрес: ул. Родопски Извор №6012174943812.10.2020Изтегли
164884.02.2020Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеСемеен хотел Сити ин с адрес: ул. Родопски Извор №6012174943812.10.2020Изтегли
1646827.01.2020Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеРесторант с адрес: ул. Родопски Извор №10620579912212.10.2020Изтегли
1643613.01.2020Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеСтаи за гости Хепи с адрес: бул. Сливница №22920579912212.10.2020Изтегли
1630912.11.2019Неотстранени непълноти и/или нередности – непредставен договор за наем м/у „Пепина Мели“ ЕООД и собственика на обекта.Кафе-сладкарница, бул. „Черни връх“ № 23, гр. София07.08.2020Изтегли
1612529.08.2019Неотстранени непълноти и/или нередности – непредставен документ за въвеждане на обекта в експлоатация за ЗХР.Кафе-аперитив „Суерте“, ул. „Тодорини Кукли“ № 1 ѝ, гр. София07.08.2020Изтегли
1609604.07.2020Неотстранени непълноти и/или нередности – неп-редставени договор за наем между „НСБ“ ЕАД и „ГОУ Спедишън“ ЕООД, договор за наем между „ГОУ Спедишън“ ЕООД и „Медия-Ево“ ЕООД с конкретен срок, документ за въвеждане на обекта в експлоатация за ЗХР, документ за образовател-на или проф. Квалифика-ция, стаж в туризма и език, квалификация на управителя на обекта.Кафе-сладкарница,ул. „Самоков-ско шосе“ № 9, Национална гребна база, гр. София20175099607.08.2020Изтегли
1638312.12.2019Неотстранени непълноти-непредоставен актуален д-т с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извърщване на тур. дейност в обекта.Стаи за гости с адрес: ул. Лавеле №1130.06.2020Изтегли
163603.12.2019Неотстранени непълноти -непредставен д-т за въвеждане на обекта в експл.за ЗХР за заявения адрес, съгл.§127 от ЗИД на ЗТ /обнародван в ДВ брой 17/2020 г/Кафе-аперитив с адрес: ж.к. Модерно предградие, ул. Антон Кецкаров №1620420261730.06.2020Изтегли
1627707.11.2019Неотстранени непълноти-непредоставен актуален д-т с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извърщване на тур. дейност в обекта.Стаи за гости на ул.”Искър” № 3, ет. 1, ап.111.06.2020Изтегли
1624321.10.2019Наличие е обективна невъзможност ЕРГ да изърши проверка на място по вина на проверяваното лицеКафе –бар ”Енкаса ” на ул.”Матей Преображенски” № 1020552568711.06.2020Изтегли
1623618.10.2019Наличие е обективна невъзможност ЕРГ да изърши проверка на място по вина на проверяваното лицеБистро на ул.”Дякон Игнатий” № 2117542814011.06.2020Изтегли
1588111.04.2019Неотстранени неплъноти-непредставен д-т за образ.или проф.квалиф.,стаж в туризма и език.квалиф.на у-теля на обектаКафе-бар „Ла Фемер“ на ул.“Г.С.Раковски“ № 11220558390424.01.2020 Изтегли
1568711.01.2019Неотстранени непълноти-непредставен д-т за въвеждане на обекта в експл.за ЗХРБистро на ул.“Клисура“ № 2010293415824.01.2020 Изтегли
1565618.12.2018Неотстранени непълноти-непредставени д-т за въвеждане на обекта пв експл.за ЗХР и д-т за образ.или проф.квалиф.стаж в туризма и език.квалиф.на у-теля на обектаБистро в жк Свобода, бл.32, вх.В, маг.120226662824.01.2020 Изтегли

Вх. номер Дата Основание Име, адрес ЕИК Дата на публикуване Решение
168769.02.2021Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеРесторант Дего с адрес: кв. Драгалевци, ул. Нарцис № 120626094207.10.2021Изтегли
168759.02.2021Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеХотел Грийн Хотел Александър Палас с адрес: кв. Драгалевци, ул. Нарцис № 120386584407.10.2021Изтегли
168665.02.2021Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеБързо хранене с адрес: бул. Христо Ботев №13120594746407.10.2021Изтегли
1675822.10.2020Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеРесторант с чуждестранна кухня -китайска с адрес: бул. Мадрид №613003193507.10.2021Изтегли
1668531.08.2020При проверка на място от ЕРГ се установи, че лицето, извършващо дейност в обекта, е различно от заявителя, подал заявлението-декларацияРесторант Флага с адрес: , гр. Банкя, ул. Цар Освободител № 2120613185907.10.2021Изтегли
166151.07.2020Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеРесторант Суит бар Грил с адрес: ж.к. Гео Милев, зала Фестивална20347642007.10.2021Изтегли
156166.12.2018Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Бистро Денис с адрес: ж.к. Дружба 1 между бл.123 и бл.12420510539107.09.2021Изтегли
1557023.01.2020Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеСтаи за гости с адрес: ж.к. Люлин 6, бл.604, ет.12, ап.5907.09.2021Изтегли
164582.11.2018Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеКафене Неделя с адрес: бул. Черни Връх №1320359132931.03.2021Изтегли
1640523.12.2019Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеСтаи за гости с адрес: бул. Шипченски Проход №18, вх.Б, ет.613133372131.03.2021Изтегли
1640423.12.2019Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеСтаи за гости с адрес: бул. Шипченски Проход №18, вх.Б, ет.613133372131.03.2021Изтегли
152428.05.2018Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеХостел с адрес: бул. Цар Борис III №37520107673631.03.2021Изтегли
1385914.07.2016Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеКафе-аперитив ДЖИМИС с адрес: ул. Шипка №1820175832031.03.2021Изтегли
165844.06.2020Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеРесторант с адрес: ул. Цар Калоян №620025810230.11.2020Изтегли
1626929.10.2019Неотстранени непълноти и/или нередовнисти - непредставен д-т за въвеждане на обекта в експл.за ЗХР.При проверка на място от ЕРГ се установи, че лицето, извършващо дейност в обекта, е различно от заявителя, подал заявлението-декларацияРесторант Св.Георги с адрес: ул. Екзарх Стефан №16 до бл.27220303819730.11.2020Изтегли
1633421.11.2019Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеРесторант Родопски чанове с адрес: ж.к. Свобода, ул. Народни Будители, срещу бл.4020574896430.11.2020Изтегли
151261.03.2018Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеЗакусвалня Селото на Тане с адрес: ул. Арх. Георги Ненов №3620528159230.11.2020Изтегли
148365.10.2017Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеСтаи за гости Стаята на лалетата с адрес: ул., 20-ти април № 14, ет.5, ап 830.11.2020Изтегли
1650414.02.2020Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеКафе-сладкарница с адрес: ул. Гео Милев, павилиони №№ 18, 19, 20, 2120397949512.10.2020Изтегли
164823.02.2020Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеРесторант – пицария Мистър Пица с адрес: ул. Верила №320397049612.10.2020Изтегли
1640120.12.2019Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеКафе-сладкарница Неделя с адрес: ж.к. Дружба 1, бл. 18220359006312.10.2020Изтегли
1634426.11.2019Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеСтаи за гости с адрес: ул. Вежен №2, вх.А, ет.9, ап.5912.10.2020Изтегли
1613512.09.2019Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеХостел Техеран с адрес: ул. Карамфил №1783152073212.10.2020Изтегли
1608030.07.2019Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обектАпартаменти за гости Паус с адрес: ул. Теодор Теодоров №3, ет. 2, ап. №1, 2, 4 и 513140594812.10.2020Изтегли
1312229.10.2015Прекратяване при промяна на вида на туристическия обектСладкарница Бордо с адрес: ул. Граф Игнатиев No.320056793512.10.2020Изтегли
1276923.11.2015При проверка на място от ЕРГ се установи, че лицето, извършващо дейност в обекта, е различно от заявителя, подал заявлението-декларацияРесторант Крисс клуб с адрес: ул. ул. Александър Екзарх No.4520352805818.09.2020Изтегли
1127520.11.2012При проверка на място от ЕРГ се установи, че лицето, извършващо дейност в обекта, е различно от заявителя, подал заявлението-декларацияЗакусвалня с адрес: ул. София, бул. Копенхаген, бл.23Б20371485418.09.2020Изтегли
1124114.03.2016При проверка на място от ЕРГ се установи, че лицето, извършващо дейност в обекта, е различно от заявителя, подал заявлението-декларацияКафе-сладкарница Адреналин бар енд динер с адрес: кв. Овча Купел, ул. 747 №520394006518.09.2020Изтегли
111454.03.2015При проверка на място от ЕРГ се установи, че лицето, извършващо дейност в обекта, е различно от заявителя, подал заявлението-декларацияКафене Алгатрас с адрес: , ж.к. Младост 1, бл .3920256024518.09.2020Изтегли
1631313.11.2019Препратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеКафене с адрес: АМ Хемус 13 км83149628518.09.2020Изтегли
1388021.07.2016Неотстранени непълноти - непредставено у-ние за въвеждане на обекта в експлоатация за ЗХР.При проверка на място от ЕРГ се установи, че лицето, извършващо дейност в обекта, е различно от заявителя, подал заявлението-декларацияРесторант Бодега с адрес: ул. Цар Асен 620407356718.09.2020Изтегли
1652124.02.2020Прекратяване по искане на заявителя при открита процидура за категоризиранеСтаи за гости „Ники Лофт“, ул. „Трапезица“ № 4, вх. 3, ет. 5, ап.5, гр. София07.08.2020Изтегли
1641606.01.2020Прекратяване по искане на заявителя при открита процидура за категоризиранеСтаи за гости, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 16, ет. 8, ап.3507.08.2020Изтегли
1641103.01.2020Прекратяване по искане на заявителя при открита процидура за категоризиранеСтаи за гости, ул. „Трапезица“ № 4, вх. 3, ет. 5, ап.507.08.2020Изтегли
1381601.07.2016Прекратяване по искане на заявителя при открита процидура за категоризиране.Кафе-сладкарница ул. „Академик Борис Стефанов“ до блок 2320339321907.08.2020Изтегли
1556129.10.2018Прекратяване при неявяване на лицето, извършващо дейност в туристическия обект в тримесечен срок от издаването на категорийната символика.Ресторант „Харем Парадайс“ бул. „Черни връх“ № 100, обект № 0С.00220527285307.08.2020Изтегли
1548121.09.2018Прекратяване при неявяване на лицето, извършващо дейност в туристическия обект в тримесечен срок от издаването на категорийната символика.Дискотека „Мазая“, Ул. „Атанас Манчев № 3, УПИ III-1431, кв. 153 м. Студентски град20517032507.08.2020Изтегли
1477504.09.2017Прекратяване при неявяване на лицето, извършващо дейност в туристическия обект в тримесечен срок от издаването на категорийната символика.Ресторант „Мийт Пойнт“ бул. „Пиер Дегейтър“ № 120230910407.08.2020Изтегли
1457606.06.2017Прекратяване при неявяване на лицето, извършващо дейност в туристическия обект в тримесечен срок от издаването на категорийната символика.Ресторант „Наше село“ бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 1513105398407.08.2020Изтегли
1354422.03.2016Прекратяване при промяна на вида на туристическия обектРесторант „Апетито” с адрес: ж.к.”Младост 4” ТП фо бл.42720105292013.07.2020Изтегли
1389628.07.2016Прекратяване при промяна на вида на туристическия обектРесторант – пицария ”Моца-рела” с адрес: ул.”Елемаг”№3020164193713.07.2020Изтегли
1238216.10.2014Прекратяване при промяна на вида на туристическия обектБюфет с адрес: ул.”Мара Бунева”№9983190279013.07.2020Изтегли
1236709.10.2014Прекратяване при промяна на вида на туристическия обектПавилион с адрес: Борисова градина, Тенис клуб „Левски София”20045716813.07.2020Изтегли
1238920.10.2014Подаване на ново заявление за категоризиране за същия обект при открита процедура за категоризиранеБистро „Зеления папагал“ с адрес: бул. ”Йерусалим”, бл. 3920256024513.07.2020Изтегли
1231025.09.2014Подаване на ново заявление за категоризиране за същия обект при открита процедура за категоризиранеСладкарница с адрес: ж.к. ”Люлин 2”, бл. 279, вх. Г, партер20114811413.07.2020Изтегли
1226802.09.2014Подаване на ново завление за категоризиране за същия обект при открита процедура по категоризиранеКафе-сладкарница с адрес: ул.”Шейново” № 820111497313.07.2020Изтегли
1344611.02.2016Подаване на ново заявление за категоризиране за същия обект при открита процедура за категоризиранеБистро 'Червеното' с адрес: ж.к.“Лагера“ срещу бл. 1683136888713.07.2020Изтегли
1352816.03.2016Подаване на ново заявление за категоризиране за същия обект при открита процедура за категоризиранеКафе-аперитив ЛАМУР с адрес: ул.'Димитър Манов' №12, бл. 1020348841813.07.2020Изтегли
1286523.06.2015Подаване на ново заявление за категоризиране за същия обект при открита процедура за категоризиранеСтаи за гости с адрес: ул. 'Рачо Димчев' №1, вх.Б ,ет.1, ап.413147018013.07.2020Изтегли
1645020.01.2020Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеСтаи за гости с адрес: ул. Удово №10А, ет.1, ап.130.06.2020Изтегли
1540413.08.2018Прекратяване по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обектАпартамент за гости Стил и комфорт с адрес: ул. Адриана Будевска №4, ет.1, ап .120376618030.06.2020Изтегли
1525414.05.2018Прекратяване по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обектСтаи за гости с адрес: ул. Райко Алексиев №46А, ап.330.06.2020Изтегли
1510720.02.2018Прекратяване по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обектКъща за гости с адрес: ул. Пиротска №5720466178030.06.2020Изтегли
1478612.09.2017Прекратяване по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обектАпартамент за гости с адрес: ул.”Иван Денкоглу” № 22, ет. 2, ап. 420243517030.06.2020Изтегли
1478512.09.2017Прекратяване по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обектАпартамент за гости с адрес: ул.”Иван Денкоглу” № 22, ет. 3, ап. 520243517030.06.2020Изтегли
1286523.06.2015Прекратяване по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обектСтаи за гости с адрес: ул. Рачо Димчев №1, вх.Б ,ет.1, ап.413147018030.06.2020Изтегли
1276112.05.2015Прекратяване по искане на собственика или на лицето, извърщващо дейност в туристическия обектСтаи за гости на бул.”Христо Ботев” № 74, ет.2, южен апартамент12.06.2020Изтегли
1570425.01.2019Прекратяване по искане на собственика или на лицето, извърщващо дейност в туристическия обектАпартамент за гости ”Ла каза Роса 30” на ул.”Цар Симеон” № 3020139735012.06.2020Изтегли
1552215.01.2018Прекратяване по искане на собственика или на лицето, извърщващо дейност в туристическия обектАпартамент за гости”Д Сити” на ул.”Константин Попрусинов” № 1, ет. 1-стаи №№101, 105, 106;ет.2-стаи №№204, 20520523125112.06.2020Изтегли
1552115.10.2018Прекратяване по искане на собственика или на лицето, извърщващо дейност в туристическия обектАпартамент за гости”Д Сити” на ул.”Константин Попрусинов” № 1, ет. 1-стаи №№104, 108, 109;ет.2-стаи №№202, 20820523125112.06.2020Изтегли
1544327.08.2018Прекратяване при неявяване на лицето, извършващо дейност в туристическия обект в тримесечен срок от издаването на категорийната символикаРесторант ”Спайс Хаус” на ул.”Родопски извор” № 4020477361212.06.2020Изтегли
1508913.02.2018Прекратяване по искане на собственика или на лицето, извърщващо дейност в туристическия обектСтаи за гости ”Кричим” на ул.”Кричим” № 9, вх. А, ет.5, ап. 1512.06.2020Изтегли
1500504.01.2018Прекратяване при неявяване на лицето, извършващо дейност в туристическия обект в тримесечен срок от издаването на категорийната символикаКафе-бар ”Кис” на бул.”Цар Освободител” № 8А20392831212.06.2020Изтегли
1498615.12.2017Прекратяване при неявяване на лицето, извършващо дейност в туристическия обект в тримесечен срок от издаването на категорийната символикаКафе-аперитив на ул.”Средна гора” № 3220200691512.06.2020Изтегли
1469128.07.2017Прекратяване при неявяване на лицето, извършващо дейност в туристическия обект в тримесечен срок от издаването на категорийната символикаКафене ”Фрещ бар градина ” на бул.”Рожен” № 3120128558612.06.2020Изтегли

Вх. номер Дата Основание Име, адрес ЕИК Дата на публикуване Решение
165929..06.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаКафене с адрес: бул. Витоша №8320605965506.08.2021Изтегли
165389.03.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаРесторант с адрес: ул. Матей Преображенски №1020601879706.08.2021Изтегли
161848.10.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаРесторант с адрес: ул. Дамян Груев №420404656906.08.2021Изтегли
161303.09.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаРесторант с адрес: ул. Ташкови Ливади, срещу № 1020294986206.08.2021Изтегли
164813.02.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаКафе-аперитив с адрес: ул. Цветан Радославов №6205907480 21.05.2021Изтегли
1644417.01.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаБистро с адрес: ул. Братя Миладинови №38202127226 21.05.2021Изтегли
1644217.12.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаРесторант с адрес: ж.к. Студентски Град,, срещу бл.54, УПИ VII-2066, кв.27420087148221.05.2021Изтегли
1639317.12.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаСтаи за гости с адрес: ул., Цар Борис I № 58, партер, ап. 121.05.2021Изтегли
1630311.11.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаКафе-бар с адрес: ул. Георги Сава Раковски №112205844820 21.05.2021Изтегли
162781.11.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаБързо хранене с адрес: ул. Ген. Гурко №38Б204965089 21.05.2021Изтегли
1623218.10.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаКафе-аперитив с адрес: ул. Акад. Николай Стоянов №9205784070 21.05.2021Изтегли
1663328.10.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„бистро”, ул. „Георги Бенковски” № 1820543523623.03.2021Изтегли
1653325.09.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„кафе-аперитив”, ул. „Скайлер” № 2720602101023.03.2021Изтегли
1634826.03.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„бистро”, бул. „Андрей Ляпчев” № 7120587951523.03.2021Изтегли
1629426.02.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„бистро”, ж.к. „Горубляне, ул. „Самоковско шосе” № 7520326248923.03.2021Изтегли
1628426.02.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„кафе-бар”, бул. „Черни Връх” № 33Е, ет. 2 20503444623.03.2021Изтегли
1626324.01.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„ресторант”, бул. „Черни Връх” №100, партер, обект №0С. 00220568938023.03.2021Изтегли
1594706.09.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„бързо хранене”, ул. „Димитър Трайкович” № 320246549823.03.2021Изтегли