Информация за броя на реализираните нощувки, съгласно чл. 116 от закона за туризма

    Туристически информационни
    центрове на Столична община


    Справка - декларация - актуализиран формулярИзтегли
    Регистър за настанени туристи - ФормулярИзтегли
    Декларация за създаване на акаунт за подаване на Справки-декларации по електронен път - ФормулярИзтегли