Декларация по чл. 133, ал.3 от закона за туризма

    Туристически информационни
    центрове на Столична община


    Декларация за спиране на производство по категоризация, съгласно § 28 от ЗИД на ЗЗИзтегли