Декларация по чл. 133, ал.3 от закона за туризма

    Туристически информационни
    центрове на Столична община


    Декларация за продължаване на производство по категоризация, независимо от § 28 от от ЗИД на ЗЗИзтегли